MR voor MS, MotorRijder voor Multiple Sclerose is een sterk groeiend jaarlijks motor evenement te Zwevegem, dat plaats vindt telkens op de afsluit dag van de MS-week (meestal de zondag in het derde weekend van september).

Deze happening, bestaande uit een motorrondrit, een motor Expo en optreden met aansluitend de prijsuitreiking, wordt georganiseerd door vrijwilligers met een passie voor de motorfiets. De opbrengst gaat integraal naar de MS-Liga Vlaanderen (Een vereniging van verplegers, dokters, specialisten, sociaal assistenten, enz… die zich inzetten voor de Multiple Sclerose patiënten).

Daar wij een lokaal gebeuren zijn, wordt het bedrag doorgestort aan MS-Liga Comité Kortrijk , dat jaarlijks een 5-tal activiteiten organiseert voor mensen met MS uit regio Groot-Kortrijk. Daarnaast ondersteunen zij de provinciale werking van de MS-Liga en komen tussen in vervoerskosten en andere, niet gesubsidieerde kosten van de personen met MS.

Het beste Nederlandstalig motortijdschrift “MotorRijder” was indertijd de organisator van wat nog steeds te boek staat als het grootste motortreffen dat ons Belgenlandje heeft gekend, voor het onder zijn eigen succes bezweek. Toen Christian Debrabandere, zelf een MS-patiënt, vernam dat zijn favoriet Motortijdschrift “MotorRijder” wegens organisatorische redenen besliste ermee te stoppen, besloot hij zelf met enkele vrienden dit kleinschalig te gaan organiseren.