1980 tot 2005
30 jaar geleden werd MRvoorMS opgericht en georganiseerd te Antwerpen door het beste Nederlandstalig Motortijdschrift “MotorRijder”. Christian Debrabandere, Zwevegemnaar en motard in hart & ziel, reed zelf jaren mee met dit motortreffen. Niet alleen uit liefde voor het motorrijden maar tevens omdat hij een groot hart heeft. Het noodlot sloeg echter toe rond 1998 want bij Christian werd toen de diagnose MS (Multiple Sclerose) vastgesteld. Motorrijden zat er voor hem toen helaas niet echt meer in.

2005 – 2008
In 2005 besliste het motortijdschrift “MotorRijder” echter dit motortreffen stop te zetten. Christian kon deze beslissing moeilijk verkroppen en besloot niet bij de pakken te zitten. Hij vergaarde onmiddellijk rondom hem een groepje vrienden om samen met hem een nieuwe run/treffen te organiseren. Een tweede, véél bescheidener versie van MRvoorMS werd boven de doopvont gehouden te Zwevegem. Christian Debrabandere benaderde zelf de MS-Liga die dankbaar was voor dit initiatief en bereid was dit initiatief te ondersteunen.

Bij de eerste editie in 2005 kon men direct rekenen op 120 inschrijvingen. Iedere editie brengt ook meer geld in het laadje en heeft een stijgend aantal deelnemers en sponsors. Dit bracht toen 500 Euro op voor de MS-Liga.

2005 : 120 inschijvingen – opbrengst  500 Euro.
2006 : 248 inschijvingen – opbrengst 2000 Euro.
2007 : 263 inschijvingen – opbrengst 2800 Euro.
2008 : 271 inschijvingen – opbrengst 3100 Euro.

Eind 2008 werd het voor Christian moeilijk om deze organisatie op zich te nemen en beslisten de vrienden hun organisatie een stuk te professionaliseren. Er werd een volledig nieuw team samengesteld dat de nodige expertise in huis had. Het jaar erop bleek deze samenwerking haar vruchten af te werpen en opnieuw steeg de opbrengst en het aantal inschrijvingen

2009 : 344 inschijvingen – opbrengst 4000 Euro.
2010 : 470 inschijvingen – opbrengst 5000 Euro.
2011 : 283 inschijvingen – opbrengst 3000 Euro.
2012 : 519 inschijvingen – opbrengst 6000 Euro.
2013 : 365 inschijvingen – opbrengst 4000 Euro.
2014 : 253 inschijvingen – opbrengst 2500 Euro.
2015 : 350 inschijvingen – opbrengst 3300 Euro.
2016 : 427 inschijvingen – opbrengst 4000 Euro.

In totaal hebben we al een totaal bedrag van 40200 Euro kunnen schenken aan de MS Liga.